Bơm màng khí nén

Liên hệ
  BƠM MÀNG HOẠT ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN SANDPIPER - USA STT MODEL VẬT LIỆU (THÂN BƠM -MÀNG BƠM) LƯU LƯỢNG M3/H ÁP XUẤT BAR KÍCH THƯỚC HẠT (mm) 1 Bơm  PB1/4 TS3PP Nhựa poly-santo 0.90 6.90 1.00 2 Bơm P...
  BƠM MÀNG HOẠT ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN SANDPIPER - USA
STT MODEL VẬT LIỆU
(THÂN BƠM -MÀNG BƠM)
LƯU LƯỢNG
M3/H
ÁP XUẤT
BAR
KÍCH THƯỚC HẠT
(mm)
1 Bơm  PB1/4 TS3PP Nhựa poly-santo 0.90 6.90 1.00
2 Bơm PB 1/4 TT3PP Nhựa poly-teflon 0.90 6.90 1.00
3 Bơm PB1/4 TS3K kyna- santo 0.90 6.90 2.00
4 Bơm PB 1/4 TS3K kyna- Teflon 0.90 6.90 3.00
5 Bơm Sandpiper S05B1ANWABS100 Nhôm-cao su neo 3.42 8.60 3.00
6 Bơm Sandpiper S05B1A1WABS100 Nhôm-santo 3.42 8.60 3.00
7 Bơm Sandpiper S05B1ABWABS100 Nhôm-cao su buna 3.42 8.60 3.00
8 Bơm Sandpiper S05B1A2TABS600 Nhôm-teflon back up santo 3.42 8.60 3.00
9 Bơm Sandpiper S05B1S2TABS600. Inox-teflon back up santo 3.42 8.60 3.00
10 Bơm Sandpiper S05B2P1TPNI000 Nhựa poly-santo-new-coång 3.12 6.90 3.00
11 Bơm Sandpiper S05B2P2TPNI000 Nhựa poly-teflon-new-coång 3.12 6.90 3.00
12 Bơm Sandpiper S05B2P1TPBS000 Nhựa  poly-santo 3.12 6.90 3.00
13 Bơm Sandpiper S05B2P2TPBS000 Nhựa poly-teflon back up santo  3.12 6.90 3.00
14 Bơm Sandpiper S05B2K1TPBS000 Nhựa  KYNA-teflon back up santo 3.12 6.90 3.00
15 Bơm Sandpiper S07B1P1PPBS000. Nhựa  poly-santo 5.22 6.90 3.00
16 Bơm Sandpiper S07B1P2PPBS000 Nhựa  poly-teflon back up santo  5.22 6.90 4.00
17 Bơm Sandpiper S07B1K1KPBS000. Nhựa  KYNA-teflon back up santo 5.22 6.90 4.00
18 Bơm Sandpiper S10B1P1PPAS000. Nhựa  poly-santo 5.22 6.90 4.00
19 Bơm Sandpiper S10B1P2PPAS000 Nhựa  poly-teflon back up santo  5.22 6.90 4.00
20 Bơm Sandpiper S10B1K1KPAS000. Nhựa  Kyna -teflon 5.22 6.90 4.00
21 Bơm Sandpiper S1FB3P2PPUS000 Nhựa  poly-teflon back up santo  10.20 6.90 6.00
22 Bơm Sandpiper S1FB3P1PPUS000 Nhựa  poly-santo 10.20 6.90 6.00
23 Bơm Sandpiper S1FB3K1KPUS000 Nhựa  Kyna-teflon back up santo 10.20 6.90 6.00
24 Bơm Sandpiper S1FB1SGTABS600 inox-teflon back up cao su neo 10.20 8.60 6.00
25 Bơm Sandpiper S1FB1A2TABS600 Nhôm-teflon teflon back up santo 10.20 8.60 6.00
26 Bơm Sandpiper S1FB1ABWABS600 Nhôm-buna 10.20 8.60 6.00
27 Bơm Sandpiper S1FB1ANWABS600 Nhôm-neo 10.20 8.60 6.00
28 Bơm Sandpiper S1FB1IBWABS600 Gang-Neo 10.20 8.60 6.00
29 Bơm Sandpiper S15B1ANWABS600 Nhôm-neo 24.06 8.60 6.00
30 Bơm Sandpiper S15B1A2TABS600 Nhôm-teflon back up santo 24.06 8.60 6.00
31 Bơm Sandpiper S15B1ABWABS600 Nhôm-buna 24.06 8.60 6.00
32 Bơm Sandpiper S15B1IBWABS600 Gang-Neo 24.06 8.60 6.00
33 Bơm Sandpiper S15B3P2PPAS000 Nhựa poly-teflon  back up santo 20.50 6.90 12.00
34 Bơm Sandpiper S15B3P1PPAS000 Nhựa poly-santo 20.50 6.90 12.00
35 Bơm Sandpiper S20B1ANNABS600 Nhôm-neo 34.02 8.60 6.00
36 Bơm Sandpiper S20B1ABBABS600 Nhôm - buna 34.02 8.60 6.00
37 Bơm Sandpiper S20B1AGTABS600 Nhôm-teflon back up cao su neo 34.02 8.60 6.00
38 Bơm Sandpiper S20B1SNNABS100 inox-teflon back up cao su neo 34.02 8.60 6.00
39 Bơm Sandpiper S20B3P2PPUS000 Nhựa - poly-teflon back up santo  34.02 6.90 17.00
40 Bơm Sandpiper S20B3P1PPUS000 Nhựa - poly-santo 34.02 6.90 17.00
41 Bơm Sandpiper S30B1AGTABS600 Nhôm -teflon back up cao su neo 53.34 8.60 9.50
42 Bơm Sandpiper S30B1ANNABS600 Nhôm-neo 53.34 8.60 9.50
43 Bơm Sandpiper S30B1ABBABS600 Nhôm-Buna  53.34 8.60 9.50
- Hàng luôn có sẵn
- Hàng chính hãng- Xuất xứ USA do WR sản xuất
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099