Bơm màng khí nén Teryair - india

1₫
STT Model  Đường kính ống hút, xả Lưu lượng -áp suất Vaät lieäu (Thaân bôm -maøng bôm)   Bơm màng hoạt động bằng khí nén Teryair - India   1 DP12ALT-CG 1/2" 3.38 m3/hr @ 8.4bar Alu-teflon 2 DP25A...
Số lượng
STT Model  Đường kính ống hút, xả Lưu lượng -áp suất Vaät lieäu
(Thaân bôm -maøng bôm)
  Bơm màng hoạt động bằng khí nén Teryair - India  
1 DP12ALT-CG 1/2" 3.38 m3/hr @ 8.4bar Alu-teflon
2 DP25ALT-CG 1"  7.2 m3/hr @ 8.6bar Alu-teflon
3 DP25ALB-CG 1" 7.2 m3/hr @ 8.6bar Alu-buna
4 DP25ALS-CG 1" 7.2 m3/hr @ 8.6bar Alu-Santo
5 DP25ALN-CG 1" 7.2 m3/hr @ 8.6bar Alu-neo
6 DP40ALB-CG 1.5" 15 m3/hr @ 8.6bar Alu-buna
7 DP50ALN-CG 2" 32.4 m3/hr @ 8.6bar Alu-neo
8 DP75ALN-CG 3" 54 m3/hr @ 8.6bar Alu-neo
9 ADP25PPSG 1" 7.2 m3/hr @ 8.6bar Poly-santo
10 DPB40PPT 2" 16.2 m3/hr @ 8.2bar Poly-Teflon
11 SDP50PPT 3" 28.2 m3/hr @ 8.2bar Poly-Teflon
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099