Chủ đầu tư - Việt Nam:  Bệnh viện Xây Dựng Hà Nội

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần Vĩnh Phú

Công nghệ xử lý:  Nước thải bệnh viện

Bể điều hòa=> bể thiếu khí=> bể màng MBR=> bể chứa nước sau xử lý

Công suất: 300 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột A, QCVN 28: 2010/BTNMT

Địa điểm: Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

Năm hoàn thành: 2016

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, thi công công nghệ, vận hành và đào tạo chuyển giao công nghệ.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099