HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG: BIA RƯỢU, NƯỚC GIẢI KHÁT

 17/03/2019  Đăng bởi: Mars VNP

Đặc thù của nguồn nước thải của công nghệ sản xuất bia: có hàm lượng chất hữu cơ cao, ở trạng thái hòa tan và trạng thái lơ lửng, trong đó chủ yếu là cacbonhydrat, protein và các axit hữu cơ, là các chất có khả năng phân hủy sinh học. Nước thải phát sinh từ các giai đoạn sản xuất bia: giai đoạn nấu- đường hóa, lên men, quá trình lọc, chiết rót.

Tuy nước thải chứa nhiều các hợp chất hữu cơ, nhưng  nguồn dinh dưỡng cho vi sinh vật trong nguồn này là nito và photpho không đảm bảo tỷ lệ BOD: N: P= 100:5:1 cần thiết cho quá trình phát triển của vi sinh vật, chính vì vậy trong quá trình xử lý nước thải nhà máy bia rượi bằng phương pháp sinh học cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho VSV.

 

Viết bình luận của bạn:
0981 085 099 // 0916 551 322