TRẠM NƯỚC CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG

Liên hệ
Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Phương Tây Công nghệ xử lý: Nước thải sinh hoạt Bể gom=> Điều hòa=> thiếu khí=> hiếu khí=> lắng=> kiểm tra Công suất: 100 m3/ngày đêm Chất lượng nước ra: Cột B QCVN 40: 2011/BTNMT Địa điểm: Khu...

Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Phương Tây

Công nghệ xử lý:  Nước thải sinh hoạt

Bể gom=> Điều hòa=> thiếu khí=> hiếu khí=> lắng=> kiểm tra

Công suất: 100 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Công Hòa, Chí Linh, Hải Dương

Năm hoàn thành: 2021

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Thi công, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
0981 085 099 // 0916 551 322