Chủ đầu tư: CÔNG TY KAYAMA TECK VIỆT NAM

Nhà thầu chính: CÔNG TY XÂY DỰNG CIC

Công nghệ xử lý:  Nước thải sản sinh hoạt

Bể gom=> Điều hòa=> Thiếu Khí => Hiếu khí => Lắng => Kiểm tra

Công suất: 50 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: KCN Quế Võ 3 – Bắc Ninh.

Năm hoàn thành: 2021

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Thi công, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099