Chủ đầu tư – Taiwan: Nhà máy Johnson – KCN Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Nhà thầu chính:  CÔNG TY CP XD VÀ KỸ NGHỆ INTERCONTINENTAL (CIC)

Công nghệ xử lý:  Nước sinh hoạt + bếp

Bể tách mỡ=> bể gom=> bể điều hòa=> bể thiếu khí=> bể hiếu khí=> bể lắng=> bể sau xử lý

Công suất: Hai trạm 30m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công thuận thành II, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.

Năm hoàn thành: 2019

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Thi công, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099