Trạm xử lý nước thải công ty TNHH Siflex Việt Nam! được cải tạo và nâng cấp từ hệ thống cũ đã đi vào hoạt động nhưng không đạt hiệu quả. 

Chủ đầu tư - Korea:  công ty TNHH Siflex Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành

Công nghệ xử lý:  Nước thải sinh hoạt + bếp

Bể gom=> bể điều hòa=> bể tách mỡ=> bể thiếu khí=> bể hiếu khí=> bể lắng

Công suất: 500 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B, QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công Quang Châu, Bắc Giang

Năm hoàn thành: 2016

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt thiết bị

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099