Chủ đầu tư - Việt Nam:  Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngũ Long

Công nghệ xử lý:  Nước thải sản xuất ( Nước thải giặt bao bì)

Bể gom=> bể điều hòa=> bể hiếu khí=> bể lắng=> bể chứa nước sau xử lý => tuần hoàn tái sử dụng

Công suất: 1200 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B, QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Năm hoàn thành: ……

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Xây dựng....

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099