Chủ đầu tư - Việt Nam:  Công ty cổ phần gỗ Việt Nam Đương Đại

Công nghệ xử lý:  Nước thải sinh hoạt

Bể gom=> bể điều hòa=> bể thiếu khí=>bể hiếu khí=> bể lắng=> bể chứa nước sau xử lý

Công suất: 35 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B, QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Khai Sơn, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Năm hoàn thành: 2017

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Thi công xây dựng, công nghệ, vận hành và đào tạo chuyển giao công nghệ.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099