TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MAGNET JC(VIỆT NAM) - QUẾ VÕ, BẮC NINH

Liên hệ
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MAGNET JC(VIỆT NAM)– Nhà thầu chính: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ NGHỆ INTERCONTINENTAL Công nghệ xử lý:  Nước thải sản sinh hoạt Bể gom=> Thiếu khí I=> Hiếu Khí I=> Thiếu khí II=> Hiếu Khí II=>...

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MAGNET JC(VIỆT NAM)–

Nhà thầu chính: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ NGHỆ INTERCONTINENTAL

Công nghệ xử lý:  Nước thải sản sinh hoạt

Bể gom=> Thiếu khí I=> Hiếu Khí I=> Thiếu khí II=> Hiếu Khí II=> Nắng => Kiểm tra

Công suất: 50 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Quế Võ II, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Năm hoàn thành: 2021

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Thi công, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099