Chủ đầu tư- korea:

Nhà Thầu Chính: CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG TÂY CỘNG

Công nghệ xử lý:  Nước thải sản xuất + sinh hoạt

Bể tách dầu=> Điều hòa=> trung hòa, keo tụ, tạo bông=> Bể lắng I=> hiếu khí=> lắng II=> kiểm tra

Công suất: 25 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Bỉm sơn, Thanh Hóa

Năm hoàn thành: 2020

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Thi công, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099