Chủ đầu tư - Việt Nam:  CÔNG TY CỔ PHẦN WE CONSTRUCTION

Công nghệ xử lý:  Nước sinh hoạt + bếp

Bể tách mỡ=> bể gom=> bể điều hòa=> bể thiếu khí=> bể hiếu khí + Màng MBR => bể lắng=> bể sau xử lý

Công suất: 10m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột A QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Lô CN 2-2, KCN Quế Võ 3, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.

Năm hoàn thành: 2019

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Thi công, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099