Chủ đầu tư - Việt Nam:  Công ty TNHH dệt Hà Nam

Công nghệ xử lý:  Nước sinh hoạt + bếp

Bể tách mỡ=> bể gom=> bể điều hòa=> bể thiếu khí=> bể hiếu khí=> bể lắng=> bể sau xử lý

Công suất: 70m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột A QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Châu Sơn, Hà Nam

Năm hoàn thành: 2018

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công công nghệ, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099