Chủ đầu tư - Korea:  Công ty TNHH LIM KR

Công nghệ xử lý:  Nước thải sản xuất (mạ bản mạch) + sinh hoạt

Nước thải sản xuất thu gom => bể khử Xianua=>=> bể điều hòa => cụm bể phản ứng hóa lý=> bể tách bùn hóa lý=> bể cân bằng PH=> Bể kiểm tra=> môi trường hoặc ( bể xử lý sinh học Aeroten=> bể tách bùn sinh học=> bể khử trùng=> môi trường.)

Nước thải sinh hoạt thu gom=> bể xử lý sinh học Aeroten=> bể tách bùn sinh học=> bể khử trùng=> môi trường.

Công suất: 150+30 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B, QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Quế Võ, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Năm hoàn thành: 2018

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, công nghệ, vận hành và đào tạo chuyển giao công nghệ.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099