Trạm xử lý nước thải công ty Công ty TNHH SAMPO VINA! được cải tạo và nâng cấp từ hệ thống cũ đã đi vào hoạt động nhưng không đạt hiệu quả. 

Chủ đầu tư - Korea:  Công ty TNHH SAMPO VINA

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành

Công nghệ xử lý:  Nước thải mạ , chia làm 3 nguồn

Nguồn nước thải mạ Cr:

+ Bể điều hòa=> Bể PH1=> Bể phản ứng=> Bể điều hòa tổng

Nguồn nước mạ vàng nhiễm CN:

+ Bể điều hòa=> bể PH1=> Bể phản ứng=> Bể PH2=> Bể điều hòa tổng

Nguồn nước thải đúc, rửa sản phẩm:

+ Bể điều hòa tổng=> Bể PH=> Bể keo tụ=> Bể tạo bông=> Bể lắng=> Bể chứa nước sau xử lý

Công suất: 200 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B, QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công Quế Võ, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Năm hoàn thành: 2016

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt thiết bị, ngăn lại bể công nghệ và bọc phủ compositte

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099