Chủ đầu tư - Việt Nam:  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Jewelry Khan

Nhàu thầu chính: Công ty TNHH EMC VINA

Công nghệ xử lý:  Nước sinh hoạt + bếp

Bể tách mỡ=> bể gom=> bể điều hòa=> bể thiếu khí=> bể hiếu khí=> bể lắng=> bể sau xử lý

Công suất: 100m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long II, Mỹ Hào, Hưng Yên

Năm hoàn thành: 2019

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Thi công, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099