Chủ đầu tư - Việt Nam:  Công ty cổ phần ECO Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty TNHH công nghệ môi trường và xây dựng Đại Thành

Công nghệ xử lý:  Nước thải sản xuất ( mạ Cr )

Bể điều hòa=> bể điều chỉnh PH 1=> bể phản ứng 1=> bể điều chỉnh PH 2=> bể phản phản ứng 2=> bể keo tụ=> bể tạo bông=> bể lắng=> bể lọc=> bể chứa nước sau xử lý.

Công suất: 20m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B, QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Khai Sơn, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Năm hoàn thành: 2017

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, thi công công nghệ, vận hành và chuyển giao công nghệ.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099