Chủ đầu tư- korea: CÔNG TY TNHH HANYANG ENG VINA

Công nghệ xử lý:  Nước thải sinh hoạt

Bể gom=> Điều hòa=> thiếu khí=> hiếu khí=> lắng=> kiểm tra

Công suất: 20 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Yên Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Năm hoàn thành: 2020

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Thi công, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099