Chủ đầu tư:  Nhà máy VIE WOEI

Nhà thầu chính: CÔNG TY TNHH PHÁT TRUNG SƠN BẮC NINH

ông nghệ xử lý:  Nước sinh hoạt + bếp

Bể Yếm khí=> bể thiếu khí=> bể hiếu khí=> bể lắng=> bể sau xử lý

Công suất: 10 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Thuận Thành II, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.

Năm hoàn thành: 2020

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Thi công, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099