Nhà thầu chính:  

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG ĐẠI THÀNH

Công nghệ xử lý:  Nước Nhuộm + giặt

Bể gom=> Điều hòa=> trung hòa=> keo tụ=> tạo bông=> lắng 1=> khử=>Sinh học=> Lắng II=>kiểm tra.

Công suất: 100 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột A QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Xã Đức Dục, Huyện Mỹ hào, Tỉnh Hưng Yên

Năm hoàn thành: 2019

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Thi công, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099