Chủ đầu tư:  Học viện Quân Y

Nhà thầu chính: Công ty TNHH ECOBA Công nghệ môi trường  

Công nghệ xử lý:  Nước sản xuất thuốc Đông Dược

+ Bể điều hòa=> bể Phản ứng 1=> bể phản ứng 2 => bể Oxy hóa bậc cao=> bể chứa nước sau xử lý

Công suất: 20 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B, QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Thạch Thất, Hà Nội

Năm hoàn thành: 2016

Hạng mục: Thi công công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099