Chủ đầu tư - Việt Nam:  công ty cổ phần ECO Việt Nam

Công nghệ xử lý:  Nước sinh hoạt

Bể gom=> bể điều hòa=> bể thiếu khí=> bể hiếu khí=> bể lắng=> bể sau xử lý

Công suất: 20m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B, QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Khai Sơn, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Năm hoàn thành: 2017

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công công nghệ, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099