Chủ đầu tư - Việt Nam:  Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngũ Long

Công nghệ xử lý:  Nước sinh hoạt + bếp

Bể tách mỡ=> bể gom=> bể điều hòa=> bể thiếu khí=> bể hiếu khí=> bể lắng=> bể sau xử lý

Công suất: 30 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B, QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Năm hoàn thành: 2019

Hạng mục: vấn thiết kế, thi công xây dựng, công nghệ, vận hành và đào tạo chuyển giao công nghệ.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099