TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH JIANGJING  LIGHTING - ĐẠI ĐỒNG, BẮC NINH

Liên hệ
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH JIANGJING LIGHTING BẮC NINH Công nghệ xử lý: Nước thải sản sinh hoạt Bể gom=> Thiếu khí I=> Hiếu Khí I=> Thiếu khí II=> Hiếu Khí II=> Nắng => Kiểm tra Công suất: 15 m3/ngày đêm Chất lượng nước ra: ...

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH JIANGJING  LIGHTING  BẮC  NINH

Công nghệ xử lý:  Nước thải sản sinh hoạt

Bể gom=> Thiếu khí I=> Hiếu Khí I=> Thiếu khí II=> Hiếu Khí II=> Nắng => Kiểm tra

Công suất: 15 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

Năm hoàn thành: 2021

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Thi công, vận hành và chuyển giao công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
0981 085 099 // 0916 551 322