Chủ đầu tư - Việt Nam:  Công ty TNHH Tiến Minh

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Cửu (vcin)

Công nghệ xử lý:  Nước thải sinh hoạt

Bể gom=> bể điều hòa=> bể thiếu khí=>bể hiếu khí=> bể lắng=> bể chứa nước sau xử lý

Công suất: 100 m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B, QCVN 40: 2011/BTNMT

Địa điểm: Khu công nghiệp Quế Võ, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Năm hoàn thành: 2017

Hạng mục: Tư vấn thiết kế, Cung cấp thi công công nghệ, vận hành và đào tạo chuyển giao công nghệ.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099