Chủ đầu tư - Việt Nam:  Công ty chăn nuôi Hòa Phát Hòa Bình

Nhà thầu chính: Công ty TNHH ECOBA công nghệ môi trường

Công nghệ xử lý:  Nước thải trang trại lợn

Bể Biogar => bể điều hòa=> bể thiếu khí=> bể hiếu khí=> bể lắng=> bể khử trùng

Công suất: 500m3/ngày đêm

Chất lượng nước ra: Cột B QCVN 62-MT:2016/BTNMT

Địa điểm: lạc Thủy , Hòa Bình

Năm hoàn thành: 2017

Hạng mục:  Thi công công nghệ

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
zalo
0981 085 099